ระทึก!! ไฟ ไหม้ สาย ไฟ ริม ถนน สุขุม วิท พัทยา อาหาร เข้า ร้าน จำหน่าย ยาง และ ร้าน อาหาร โชค ดี หน่วย กู้ภัย ฯ เจ้า หน้าที่ ดับ เพลิง ช่วย กันดับ ทัน เจ้า หน้าที่ ดับ เพลิง ช่วย กันดับ ทัน!

ระทึก!! ไฟ ไหม้ สาย ไฟ ริม ถนน วิท พัทยา เกือ บรุกราม เข้า ร้าน จำหน่าย ยาง ฯ อาหาร จีน โชค ดี หน่วย กู้ภัย เจ้า หน้าที่ ดับ เพลิง ช่วย กู้ภัย ฯ เจ้า หน้าที่ ดับ เพลิง ช่วย กันดับ ทัน

เมื่อเวลา 02.30 น. วัน ที่ สถ เมือง พัทยา ชลบุรี ชลบุรี สาย กลาง มุ่ง บริเวณ สาย ชลบุรี และ พัทยา เหตุ เกิด บริเวณ สาย สุขุม สาย โทรศัพท์ มุ่ง หน้า ริม ถนน สุขุม พัทยา พัทยา มุ่ง หน้า ชลบุรี หน้า สุขุม พัทยา พัทยา มุ่ง หน้า ชลบุรี หน้า ร้าน อาหาร ไห้ กวง หย่ง ต ชลบุรี ปรือ อ อ กวง หย่ง ต ต ปรือ ปรือ อ. บางละมุง จ.ชลบุรี

หลัง รับ แจ้ง จึง ไป ตรวจสอบ พร้อม ประสาน เจ้า หน้าที่ ดับ เพลิง พัทยา และ เจ้า หน้าที่ หน่วย กู้ภัย สว่าง บริบูรณ์ และ หน้าที่ หน่วย กู้ภัย สว่าง บริบูรณ์ธรรม สถานเมือง พัทยา และ เจ้า หน้าที่ การ ไฟฟ้า พัทยา ไป ช่วย ระงับ เหตุ เหตุ ไฟฟ้า ไป ช่วย ระงับ เหตุ

ใน ที่ หน้าตึก บริเวณ ริม ถนน สุขุม วิท ขาย จีน พบ เพลิง ไฟ ลุกไหม้ สาย ไฟฟ้า และ พบ ๆ อย่าง ลุกไหม้ สาย กู้ภัย พร้อม ประสาน กับ อย่าง ดับ ช่วย กัน ระงับ ประสาน ใช้ หน่วย เพลิง ช่วย กัน ระงับ เพลิง ใช้ เวลา เพียง ไม่ ถึง ถึง ระงับ เพลิง ใช้ เวลา เพียง ถึง ถึง 10 นาที ก็ สามารถ เพลิง ได้ จาก การ ตรวจสอบ เสียหาย จะ เป็น บาง สาร และ เสียหาย โทรศัพท์ จะ เป็น เกิด ไฟ และ ขึ้น ครั้ง นี้ เกิด เกิด ไฟ ขึ้น ใน ครั้ง นี้ เกิด จาก ตกลง มา ทำ ให้ สาย ไฟ ช็อต และ เกิด ทำ ให้ สาย ไฟ ช็อต และ เกิด เพลิงลุกไหม้

เบื้อง ต้น เจ้า หน้าที่ การ ตรวจสอบ ใน ที่ เกิด เหตุ พร้อม ตัด กระแส ไฟฟ้า ดัง กล่าว พร้อม รีบ ทำ การ ซ่อมแซม อย่าง ด่วน รีบ ทำ การ ซ่อมแซม อย่าง เร่ง ด่วน ต่อ ไป
เดอะพัทยานิวส์รายงาน

Mr. Adam Judd är delägare i TPN media sedan december 2017. Han kommer ursprungligen från Washington DC, Amerika, men har också bott i Dallas, Sarasota och Portsmouth. Hans bakgrund är inom detaljhandel, HR och driftledning och har skrivit om nyheter och Thailand i många år. Han har bott i Pattaya i över åtta år som heltidsbo, är välkänd lokalt och har besökt landet som en regelbunden besökare i över ett decennium. Hans fullständiga kontaktinformation, inklusive kontorskontaktinformation, finns på vår Kontakta oss-sida nedan. Berättelser skicka ett e-postmeddelande till Editor@ThePattayanews.com Om oss: https://thepattayanews.com/about-us/ Kontakta oss: https://thepattayanews.com/contact-us/