Pattaya Tourist Police Volontärer rekryterar nu!

Pattayas turistpolisvolontärer rekryterar thailändska och utländska volontärer! Vi blir ofta tillfrågade om detta...så varsågod!

Pattayas turistpolisstation rekryterar nu volontärer med följande detaljer:

1. **Ansökningsperiod:** 5–15 juli 2024, slutar kl. 6.
2. **Intervjuer:** 18-19 juli 2024, kl. 3–00 i mötesrummet på turistpolisstationen 6, underavdelning 00, avdelning 4.
3. **Meddelande om intervjuresultat:** 25 juli 2024
4. **Volontärutbildning:** augusti 2024 (bekräftas)
5. **Prövtid:** 26 augusti 2024 till 26 november 2024
6. **Ny volontärmeddelande:** Första veckan i december 2024

**Grundläggande kvalifikationer:**

1. Måste vara minst 20 år gammal
2. Måste vara thailändsk medborgare eller utländsk medborgare som lagligen har rest till och vistas i kungariket (med minst ett års visum för utländska medborgare)
3. Får inte vara inkompetent, kvasi-inkompetent, galen eller mentalt instabil
4. Måste ha hemvist eller vanlig bostad i jurisdiktionen för Pattayas turistpolisstation
5. Måste vara av gott uppförande och ha ett stabilt yrke
6. Får inte vara moraliskt bristfällig eller misstänkt för att vara inblandad i droger, olagliga aktiviteter eller orsaka allmän nöd, och inte heller vara ett hot mot allmän säkerhet eller samhället
7. Får inte ha dömts till fängelse genom en lagakraftvunnen dom förutom för brott som begåtts av vårdslöshet eller ringa brott
8. Måste vara villig och beslutsam att delta i att hjälpa samhället, orten och samhället
9. Får inte hålla sig till ideologier som främjar våld eller orsakar splittring och hat
10. Thailändska medborgare får inte vara äldre än 65 år
11. Utländska medborgare får inte vara äldre än 70 år

**Nödvändiga dokument:**

1. Kopia av ID-kort/pass
2. Kopia av husregistrering
3. Två 1-tums foton (vit bakgrund, rakt ansikte)
4. Kopior av utbildnings-/utbildnings-/särskilda kompetenscertifikat (om några)
5. Utländska medborgare måste tillhandahålla ett intyg om vandel från sin ambassad **

För mer information besök Pattaya Tourist Police Volunteer Facebook här.

Prenumerera
Adam Judd
Mr. Adam Judd är delägare i TPN Media sedan december 2017. Han kommer ursprungligen från Washington DC, Amerika, men har också bott i Dallas, Sarasota och Portsmouth. Hans bakgrund är inom detaljhandel, HR och driftledning och har skrivit om nyheter och Thailand i många år. Han har bott i Pattaya i över nio år som heltidsbo, är välkänd lokalt och har besökt landet som en regelbunden besökare i över ett decennium. Hans fullständiga kontaktinformation, inklusive kontorskontaktinformation, finns på vår Kontakta oss-sida nedan. Berättelser skicka ett e-postmeddelande till Editor@ThePattayanews.com Om oss: https://thepattayanews.com/about-us/ Kontakta oss: https://thepattayanews.com/contact-us/